Så här får ett Attefallshus användas

Det finns många valmöjligheter för dig som väljer att bygga ett Attefallshus på tomten. Enligt rådande regler får du nyttja ditt nya hus som permanent- eller fritidsbostad, garage, förråd, uthus, växthus, gäststuga, bastu och/eller båthus.

Du har kanske hört talas om komplementbyggnad och komplementbostadshus. Men vad är egentligen skillnaden?

  • En komplementbyggnad får inte användas som åretruntboende

En komplementbyggnad får endast användas som gäst- och/eller fritidshus. Betydligt färre krav följer med ett bygge av en komplementbyggnad, till skillnad från ett komplementbostadshus som kräver bygganmälan och måste följa ett antal byggnormer.

  • Ett komplementbostadshus får användas som åretruntboende

Dock krävs det en hel del av dig som köpare för att kunna nyttja huset som permanentbostad. När det gäller konstruktionen måste den följa samma säkerhetsföreskrifter som gäller för bostadshus, och det krävs också isolering, energivärden, ventilation etcetera likvärdig ett bostadshus och/eller en lägenhet. Dessutom måste samma slags handlingar skickas in som vid ansökan om bygglov. Så trots att det inte krävs bygglov är bygget anmälningspliktig, och en bygganmälan måste skickas in.

I det avseende Byggnadsnämnden anser att byggnaden uppförs i ett värdefullt område kan de i detaljplanen bestämma att bygget kräver bygglov. Detta behöver man dock endast ha i åtanke om man önskar uppföra ett Attefallshus i närheten av ett eller flera områden som utgör ett riksintresse för totalförsvaret.

Om man mot all förmodan bryter mot reglerna, kan Byggnadsnämnden förelägga en anmälan.