Attefallshus – detta måste du tänka på

Naturligtvis finns det en del praktiska aspekter av ett husbygge. Även om det inte krävs bygglov för att bygga ett Attefallshus måste bygget trots allt anmälas till kommunen. Detta brukar inte innebära några problem, så länge du följer de regler som gäller. Vi hjälper dig såklart att hålla koll på dessa.

2018 gäller följande för uppförande av Attefallshus:

  • Byggarean får inte överstiga 25 m²
  • Maxhöjd får inte överstiga 4 meter (nockhöjd)
  • Avstånd till angränsande hustomt måste vara 4, 5 meter

Detta går att kringgå med godkännande från grannen (be gärna om ett skriftligt sådant)

  • Avstånd till angränsande strandskyddsgräns måste vara 100 meter

Enligt miljöbalken krävs det tillstånd att bygga i närheten av ett strandskyddsområde. Vanligtvis är det 100 meter från vattendrag, sjö och hav som gäller. Det finns även särskilda regler för att bygga nära järnvägsområde eller allmän väg. Kontakta Byggnadsnämnden i din hemkommun för mer information.

  • Handläggningstiden är 4 veckor för diariefört ärende och kan utökas med ytterligare 4 veckor vid begäran om komplettering
  • Bygganmälan och slutanmälan måste skickas till Bygglovsnämnden

Observera att plan- samt skalenliga ritningar, situationsplan, VA-ritningar, konstruktionsritningar, brandsäkerhetsdokument, energideklaration med mera skall skickas med i anmälan. Boverket ska dessutom se över kraven för vad som kräver en anmälan enligt plan- och byggförordningen. att undersöka möjligheterna för att lätta på kraven.